Mise Pákistán – Wero Energy součástí parlamentní delegace

Pákistán je pro Středoevropany země vzdálená a neznámá, ale ukázalo se, že i plná příležitostí. Koncem června navštívili tuto zemi zástupci Wero Energy, jako součást parlamentní delegace. Přijetí, kterého se nám v Pákistánu dostalo, bylo vřelé a pohostinné. Všichni měli určité povědomí o malém státu uprostřed Evropy, i když spíš ještě z dob Československa. Obavu z bezpečnostních rizik rozptýlili policisté s „kalašnikovi“ jen částečně, ale doprovázeli nás v dostatečném počtu na každém kroku a během celého pobytu jsme neměli důvod cítit se ohroženi.

Jednání probíhala v příznivé atmosféře a téma, které jsme prezentovali, tedy „pitná voda“, velmi zaujalo. Situace s kvalitou dostupné povrchové vody v Pákistánu není vůbec dobrá. Rozvody vody do domácností, pokud vůbec jsou, dodávají jen vodu užitkovou a voda pitná je dostupná po jednoduché úpravě ve veřejných stanicích, kam si každý musí dojet s kanystry. Jiný zdroj prostě není k dispozici.

 

V Pákistánu jsme měli velké množství jednání na nejvyšší úrovni a vždy byla možnost úpravy povrchové vody na pitnou středem pozornosti. Ať už to byla jednání na půdě pákistánského či pandžábského parlamentu, se členy vlády, s guvernérem Paňdžábu, státní investiční agenturou, obchodní komorou, ale i soukromými společnostmi a investory. O tom, že návštěva pro místní důležitá, svědčí i reportáž v pakistánské TV na kterou  se můžete podívat.

Potenciál pro obchod se zemí s více než dvěma sty miliony obyvatel je obrovský. Budeme dále rozvíjet možnosti, které se nám naskýtají i s ohledem na rizika, která tento kout světa přináší.

Věříme, že první úpravnu vody, dodanou jako dar pákistánskému lidu firmou Wero Energy, uvedeme do provozu přestřižením pásky panem guvernérem Paňdžábu ještě letos.

 

Ing. Jaroslav Ďuriš

generální ředitel

Sdílet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *