JAKÁ POVOLENÍ MUSÍTE MÍT PRO VLASTNÍ STUDNU?

Horka nepolevují a mnozí z vás už přemýšlejí nad tím, že postaví, prohloubí nebo upraví studnu. Jenže taková studna potřebuje hromady povolení.

Především potřebujete stavební povolení. A to bez výjimky, ať budete mít studnu vrtanou, kopanou, nebo to bude jen pramenná jímka. Stavební povolení potřebujete při stavbě nové studny a občas i při rekonstrukci? Kdy to bude? To my vám neřekneme. To budete muset obeslat vodoprávní úřad a ten rozhodne, zda je stavební úprava natolik rozsáhlá, že stavební povolení budete potřebovat.

Pěkně od začátku

Ale vezměme to všechno pěkně tak, jak to má být postupně. Nejdříve byste měli zjistit, jestli je vůbec hloubení studny reálné. Hydrogeologický posudek v tomto případě je asi nejvýhodnější investicí, protože ho následně budete stejně potřebovat. A najít nejvhodnější místo pro studnu také není nejjednodušší a navíc hydrogeolog posoudí, jestli svou studnou neseberete vodu okolním studnám. Jsou k tomu zapotřebí zkušební vrty. Na ty nepotřebujete žádné povolení.

Pokud je vše v pořádku, připravte si tyto dokumenty:

  • Doklad o vlastnictví pozemků, na kterých budete studnu stavět
  • Projektovou dokumentaci stavby
  • Hydrogeologický posudek
  • Vyjádření orgánů státní správy, kterých se stavba bude dotýkat (majitelé okolních pozemků, povodí, CHKO, životní prostředí, ale pokud jste v leteckém koridoru, tak třeba i střediska letového provozu)
  • Souhlas sousedů
  • Povolení k odběru vody
  • Vyjádření vodoprávního úřadu

S tímto následně můžete na stavební úřad, kde vám vydají územní rozhodnutí a následně i stavební povolení.

Co je povolení k odběru vody

Nemůžete si podzemní vodu jen tak odebírat. Musíte mít k tomu povolení. A to i tehdy, pokud již máte studnu postavenou, a to po 1.1.1955. U starších studen toto povolení být nemusí. Pozor! Je tu jedna záludnost. Někdo povolení má, ale je vydáno ještě před rokem 2002. Pokud tomu tak je, pak musí být obnoveno, protože rokem 2008 a změnou zákona zaniklo.

Studna je velká investice
Nová vrtaná studna není rozhodně levná záležitost. Pro rodinný domek, kde se počítá i se zaléváním trávníku, je obvykle třeba vyvrtat dvacet až třicet metrů, přičemž jen za samotný vrt se platí kolem sedmi set až tisíce korun za metr. Včetně skruží, obsypu, úprav jeden metr hloubky vyjde u strojově kopané studny se 100cm průměrem skruže na 4500 Kč, u ručně kopané studny na šest tisíc za metr a u vrtané studny s průměr kolem 22 cm pak na 1500 korun. Pak je ještě třeba připočítat výdaje za odborné posudky a projekt (kolem pěti tisíc). Pro potřeby chalupy vycházejí nižší náklady, protože není třeba taková vydatnost zdroje, stačí menší hloubky.
Zdroj: nabídky firem na internetu
Sdílet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *